Πώς να απεγκαταστήσετε το λογισμικό SoftOrbits

Μπορείτε να αφαιρέσετε το λογισμικό SoftOrbits όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα Windows."

Απεγκατάσταση σε Windows XP

Uninstall SoftOrbits software in Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10